kilikili-power means: English: A very unpleasant odor that comes from an armpit after not having a bath. It is usually the same smell as rotten Guava. filipinotagalog ang masangsang at umaalingasaw na bantot mula sa kaibuturan ng kilikili ng isang taong ayaw maligo; putok. (in Community Dictionary, added by Keely Esparza)